Enerji Verimliliği ve Yönetimi

Enerji Yönetimi

  1. Etüt Çalışması: Tesisin enerji tüketim grafiğinin çıkarılması, enerji tüketen tüm sistemlerin detaylı analiz edilerek ölçümlerinin yapılması, bu sistemlerin verimliliklerinin izlenmesi, enerji tüketiminin takibinin yapılması,
  2. Raporlama: Etüt çalışmasıyla elde edilen verilerin raporlanması
  3. Projelendirme: Rapor sonuçlarına göre enerji verimliliğini artırıcı projelerin oluşturulması
  4. Uygulama: Oluşturulan enerji verimliliği projelerinin uygulanması
  5. Eğitim: Bu süreçte personellere bilgi ve bilinç düzeyini artırıcı eğitim programlarının oluşturulması

iş adımlarının tamamını kapsamaktadır.

Armatec olarak biz; Enerji Yöneticisi belgesine sahip Enerji Yöneticilerinden ve Etüt Proje Uzmanlarından oluşan uzman kadromuz ile Enerji tüketen sistemler, süreçler veya ekipmanlar üzerinde yapılabilecek tadilatları belirliyor, etüt çalışmalarını yaparak projelerimizi hazırlıyor ve uyguluyor, verimlilik artırıcı uygulamaların planlarını, bütçe ihtiyaçlarını, fayda ve maliyet analiz grafiklerini oluşturuyor, personele gerekli eğitim ve bilgilendirmeyi yapıyor, yasal bildirimler ve değerlendirmeler sonucuyla enerji yönetimine dair fizibilite raporu oluşturuyor “Doğa için Doğanın Enerjisi” sloganımızla verimlilik arttırıcı projeler üreterek enerji tüketimde israfı önlemeyi amaç ediniyoruz.

 NATURE'S ENERGY FOR NATURE

DOĞA İÇİN DOĞANIN ENERJİSİ

tr_TRTurkish